rekrutacja

Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu

Kameralna grupa przedszkolno-terapeutyczna dla dzieci z autyzmem

 

Realizuje zarówno założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego jak i zindywidualizowany program terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości małego dziecka z autyzmem. Placówka jest w pełni dostosowana a stworzone warunki korzystnie wpływają na uczenie się i rozwój dziecka z autyzmem. Zapewnimy wysoki standard przygotowania otoczenia, zgodny z podejściem TEACCH w tym strukturalizacja miejsca, plany aktywności oraz wizualizacja realizowanych treści.

 

W grupie uczy się i bawi 4 dzieci o zbliżonych możliwościach oraz potrzebach rozwojowych

 

Każdego dnia specjaliści dbają o indywidualny rozwój dziecka. W grupie przedszkolno-terapeutycznej jednocześnie współpracują ze sobą nauczyciel, psycholog, pedagog specjalny, logopeda i terapeuta integracji sensorycznej. Wszystkie osoby posiadają wysokie kwalifikacje i predyspozycje do pracy z dziećmi z autyzmem. Zespół terapeutyczny stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w cyklicznych superwizjach, szkoleniach specjalistycznych, wewnętrznych i zewnętrznych.

 

 

 Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu Sochaczew - sala przedszkolnaNiepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu Sochaczew - kącik zabawNiepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu Sochaczew - zajęcia przy stoliku

Zobacz: Galeria Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu

 

Oferta obejmuje 25 godzin tygodniowo systematycznego i kompleksowego oddziaływania terapeutycznego, w tym codzienne zajęcia indywidualne i grupowe, terapia logopedyczna, zajęcia ruchowe z wykorzystaniem takich metod jak W. Sherborne, integracja sensoryczna. Dodatkowo realizowane są programy rozwijania zabawy oraz umiejętności społecznych, a także trening samodzielności w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych.

 

Celem grupy terapeutyczno-przedszkolnej jest takie prowadzenie oddziaływania terapeutycznego wobec dziecka, aby w przyszłości mogło ono samodzielnie lub z niewielkim wsparciem funkcjonować w szeroko rozumianym otoczeniu.

 

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu

dla dzieci z autyzmem

ul. Staszica 86

96-500 Sochaczew

Kontakt

 


Code&Design ©Michał R.Bogusław