Zespół

Osoby tworzące zespół terapeutyczny AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka to specjaliści posiadający wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do pracy z dziećmi, których rozwój z różnych przyczyn wymaga specjalistycznego wsparcia. Wiedzę praktyczną zdobywali w placówkach oświatowych i terapeutycznych, prowadząc indywidualną i grupową terapię dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, opóźnieniem psychoruchowym oraz Zespołem Aspergera. Różnorodność doświadczeń pozwala na kompleksowe i wieloaspektowe spojrzenie na aktualne możliwości dziecka oraz odpowiednie planowanie procesu edukacji i terapii.

autyzm

Agnieszka Gołębiewska

Z wykształcenia pedagog specjalny. Doświadczenie zawodowe zdobywała pod kierunkiem Zespołu Terapeutów Fundacji SYNAPSIS począwszy od 2004 roku, kiedy rozpoczęła 2-letni staż doskonalący. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z osobami z autyzmem, m.in. studia podyplomowe z Stosowanej Analizy Zachowania (ABA), specjalistyczne szkolenia dotyczące metod porozumiewania się z osobami z autyzmem (PECS, VB-MAPP, Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących pod kierunkiem mgr Aliny Smyczek), oraz pracy nad zachowaniami trudnymi. W latach 2008-2011 pełniła funkcję terapeuty prowadzącego grupę przedszkolną w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. W latach 2011-2012 zajmowała stanowisko z-cy Dyrektora w tej samej placówce.

Obecnie współprowadzi AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka, planuje i prowadzi terapię małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dodatkowo zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń oraz superwizją pracy terapeutycznej kadry w placówce oświatowej. W życiu prywatnym spokój i energię odnajduje w górskich wędrówkach i dobrej książce.

 

Arleta Kotowicz-Tworzewska

Z wykształcenia psycholog. Doświadczenie zawodowe zdobywała pod kierunkiem Zespołu Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS rozpoczynając od odbycia 2-letniego stażu doskonalącego, a następnie od 2009 roku pełniąc funkcję terapeuty prowadzącego grupę przedszkolną w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Odbyła liczne kursy z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem obejmujące m.in. zagadnienia dotyczące trudnych zachowań w tym metoda Carole Sutton, treningów umiejętności społecznych, specjalistyczne szkolenia dotyczące metod porozumiewania się z osobami z autyzmem oraz metod AAC (Program Rozwoju Komunikacji Makaton, The Picture Exchange Communication System PECS, Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących pod kierunkiem mgr Aliny Smyczek, VB-MAPP), szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ponadto zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem.

Obecnie współprowadzi AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka, planuje i prowadzi terapię małych dzieci oraz młodzieży szkolnej z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po godzinach zajmuję się planowaniem podróży w dotąd niepoznane zakątki świata.

 

Karolina Kalota-Wilczyńska

Absolwentka dziennych studiów magisterskich w zakresie logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii. Od 2005 roku pracuje jako logopeda w placówkach współpracujących z NFZ oraz placówkach oświatowych. Zajmjue się terapią dzieci z zaburzeniami komunikacji i mowy towarzyszącym chorobom neurologicznym, autyzmowi, opóźnieniu psychoruchowemu. Uczestnik wielu konferencji i szkoleń doskonalących warsztat pracy z dzieckiem między innymi: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS, Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci wieku przedszkolnego w aspekcie Integracji Sensorycznej prowadzonym przez mgr Małgorzatę Karga oraz warsztatów: terapii zajęciowej dla dzieci z problemami neurologicznymi, terapii muzycznej dla pedagogów. Podczas diagnozy problemów związanych z mową i komunikacją oraz w trakcie terapii korzysta z wiedzy zdobytej w czasie kursów: Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa pod kierunkiem dr Anny Regner i dr Bożeny Dołyk, Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji pod kierunkiem mgr Aliny Smyczek, Program Rozwoju Komunikacji Makaton oraz The Picture Exchange Communication System (PECS).

Współautor „Neurologopedycznych Studiów Przypadku” tom I. W wolnych chwilach, jako mama dwójki dzieci, prowadzi badania nad wydłużeniem doby o dwie godziny

 

Paweł Kowalczyk

Psycholog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył także Kurs Pomocy Psychologicznej w ośrodku INTRA. Od 2008 roku pracuje z osobami ze spektrum autyzmu. W latach 2009-2016 pracował z dorosłymi osobami z autyzmem w Fundacji SYNAPSIS gdzie zajmował się m.in. nauczaniem umiejętności społecznych, samodzielności, komunikacji, był członkiem zespołu diagnostycznego osób dorosłych. Prowadził także w innych placówkach Treningi Umiejętności Społecznych dla młodzieży z Zespołem Aspergera oraz terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zdobywał także doświadczenia podczas wizyt ośrodkach w Belgii, Czechach oraz Gruzji. Posiada szereg doświadczeń z zakresu nauki komunikacji (The Picture Exchange Communication System PECS) oraz pracy nad zachowaniami trudnymi. Ma także wieloletni staż w organizowaniu i uczestniczeniu w obozach usamodzielniających dla osób z autyzmem.

W AaKuKu pełni funkcję psychologa/terapeuty. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych oraz zajęcia indywidualne ze starszymi dziećmi oraz młodzieżą. Prywatnie miłośnik pieszych wędrówek po górach oraz jazdy samochodem.

 

Paulina Bednarska

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizacje w obszarze psychologii klinicznej dziecka oraz pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością. Aktualnie w trakcie zaocznych studiów licencjackich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (pedagogika specjalna: wczesne wspomaganie rozwoju). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami o podłożu neurologicznym oraz neurorozwojowym. Swoje kompetencje zawodowe poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach (m.in. Wprowadzenie do diagnozy i terapii autyzmu, Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS  Drogi i Mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD).

W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym AaKuKu pełni funkcję psychologa/terapeuty. Wolny czas najchętniej spędza z przyjaciółmi, lubi wycieczki rowerowe i dobrą książkę.

 

Anna Więckowska

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI, wychowawca, animator czasu wolnego z siedemnastoletnim doświadczeniem zawodowym głównie w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Aktualnie pracuje jako pedagog specjalny i terapeuta SI w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym KSN AW w Bliznem Jasińskiego, terapeuta SI w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Fiołkami” w Nasielsku oraz współpracuje z Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym Wspierania Rodziny w Pruszkowie podczas wakacyjnych turnusów terapeutyczno-usprawniające dla dzieci z autyzmem.

W AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka pełni funkcję terapeuty integracji sensorycznej. Prywatnie mama Olgi i Bruna, żona pedagoga z artystyczną duszą, miłośniczka muzyki klasycznej, rowerowych rajdów i spływów kajakowych.

 

Karolina Tomczak

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Fizjoterapia w pediatrii. Uczestniczyła w kursach: I i II stopień Integracji Sensorycznej prowadzony przez PSTIS, Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej, Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne, masaż wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantali, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne, Innowacyjny Sprzęt Rehabilitacyjny, Terapia manualna. Brała również udział w licznych konferencjach związanych z rehabilitacją. Aktualnie pracuje z dziećmi jako fizjoterapeuta oraz terapeuta SI.

W AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka pełni funkcję terapeuty integracji sensorycznej. Prywatnie jest mamą Tymoteusza oraz żoną fizjoterapeuty i chciałaby spędzać z Nimi jak najwięcej czasu.

 

Wioleta Serwach

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedii na Wydziale AHE w Łodzi. Pracowała z dziećmi i młodzieżą z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w Fundacji Jaś i Małgosia, gdzie prowadziła indywidualne zajęcia z zakresu terapii behawioralnej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju, treningi umiejętności społecznych, szkolnych i komunikacyjnych, była członkiem zespołu diagnostycznego. Odbyła liczne kursy z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem obejmujące tematykę dotyczącą trudnych zachowań, rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, tworzenia środowiska terapeutycznego jak również szkolenia dotyczące alternatywnych sposobów komunikacji (The Picture Exchange Communication System PECS). Dodatkowo uczestniczyła w kursach z zakresu terapii zaburzeń motoryki małej oraz motoryki dużej m.in. (Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwój poznawczego dziecka, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna).

W AaKuKu pełni funkcję psychologa/terapeuty. Prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Czas wolny spędza zwiedzając okoliczne zakątki, z zamiłowania wizażystka, miłośniczka kultur orientu.

 


Code&Design ©Michał R.Bogusław