Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

W AaKuKu Centrum prowadzone są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

Terapia ręki - AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Sochaczew

 

W zależności od potrzeb dziecka prowadzona jest:

  • terapia logopedyczna
  • integracja sensoryczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia psychologiczna

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

  • ocenie poziomu funkcjonowania dziecka dokonywanej podczas wstępnej obserwacji
  • terapii w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
  • monitorowaniu postępów dziecka
  • zalecenia do realizacji na terenie domu

 

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka są BEZPŁATNE.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju do kontaktu z AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka. KONTAKT

 


Code&Design ©Michał R.Bogusław