Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest oddziaływaniem za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, które mają na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Proces ten przebiega dwutorowo. Składają się na niego dwa, bardzo istotne i równie ważne rodzaje oddziaływań. Z jednej strony ważne jest wspomaganie funkcji, które prawidłowo się rozwijają czyli kompensacja. Z drugiej istotnym działaniem jest usprawnianie funkcji zaburzonych czyli korekcja.

 

Głównym celem terapii pedagogicznej jest wszechstronny rozwój dziecka. Skupia się ona na stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowaniu niepowodzeń szkolnych oraz emocjonalnych i społecznych konsekwencji tych niepowodzeń.

 

Dla kogo terapia pedagogiczna?Terapia pedagogiczna. AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka

 

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci:

  • z trudnościami w nauce,
  • z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego,
  • z zaburzeniami spostrzegania słuchowego,
  • mniej sprawnych manualnie,
  • z problemami pamięci i koncentracji uwagi,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • dyslektycznych.

 

 

Dodatkowe informacje oraz zapisy na zajęcia przyjmowane są drogą telefoniczną lub mailową. Kontakt

 

Przeczytaj także:

 


Code&Design ©Michał R.Bogusław