Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

   „(…) wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: potrzebują czuć się

we własnym ciele, jak w domu, oraz umieć nawiązywać relacje”

Weronika Sherborne, 1990

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system prostych, naturalnych ćwiczeń i zabaw ruchowych, które zostały stworzone w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Zajęcia prowadzone MRR Weroniki Sherborne poprzez wykorzystanie dotyku, ruchu oraz wzajemnych relacji fizycznych, emocjonalnych i społecznych dziecka oraz osób mu najbliższych (mama, tata, dziadkowie, starsze rodzeństwo) wspomagają rozwój psychomotoryczny, wpływają na pogłębienie i umocnienie wzajemnych relacji. Dzieci, jak podczas spontanicznej zabawy, poznają swoje otoczenie i uczą czuć się w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie, kontakt i współdziałanie w większej grupie osób.

 

Dodatkowo pozwalają dziecku na:

  • rozwijanie świadomości własnego ciała i usprawnianie ruchowe
  • rozwijanie świadomości otaczającej go przestrzeni
  • kształtowanie pewności siebie
  • wyzwalanie ekspresji ruchowej
  • stworzenie poczucia bezpieczeństwa
  • nawiązywanie bliskiego kontaktu z innymi ludźmi
  • dzielenie przestrzeni z innymi osobami, co jest źródłem empatii

 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, polecane szczególnie tym dzieciom, które nie miały jeszcze doświadczeń w grupie oraz tym, którym uczestniczenie w zajęciach grupowych sprawia dużo trudności.

 

Dodatkowe informacje oraz zapisy na zajęcia przyjmowane są drogą telefoniczną lub mailową. Kontakt


Code&Design ©Michał R.Bogusław