Terapia psychologiczna

Zajęcia z psychologiem to spotkania bazujące na zaufaniu, pozytywnej relacji, wzajemnym szacunku i akceptacji, mające na celu określenie, zrozumienie i rozwiązanie pojawiających się trudności. W trakcie zajęć wykorzystywane są techniki m.in. modelowania, wzmocnień pozytywnych, udzielania zwrotnej informacji dostosowane do wieku, możliwości i indywidualnych potrzeb dziecka.

 

AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Sochaczew - Psycholog

Pierwsze spotkanie z psychologiem ma charakter informacyjny i dobywa się z rodzicami dziecka. Podczas wywiadu zbierane są informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym lub szkolnym, przekazanie istniejącej dokumentacji. Kolejnym etapem jest jedno lub dwa spotkania z dzieckiem, których celem jest poznanie indywidualne dziecka, dostrzeżenie mocnych i deficytowych stron, określenie potrzeb emocjonalnych i identyfikacja obszarów zaburzeń. W razie potrzeby psycholog może zwiększyć ilość spotkań obserwacyjnych, przyjrzeć się funkcjonowaniu dziecka w grupie rówieśniczej na ternie przedszkola/szkoły, skierować na konsultacje pedagogiczną, logopedyczną, psychiatryczną lub integracji sensorycznej. Po zakończonym procesie obserwacyjnym planowane są oddziaływania terapeutyczne, które odbywają się w konsultacji z rodzicami dziecka. W trakcie trwania terapii istnieje możliwość spotkań mających na celu omówienie postępów dziecka, zgłaszanie pojawiających się nowych trudności, przekazanie wskazówek lub zaleceń do realizacji na terenie domu.

 

Zakres oferowanej pomocy psychologicznej to mi.in:

 • rozwój zabawy i wzajemnej relacji
 • identyfikowanie i kontrola doświadczanych emocji np. związanych z porażką czy krytyką
 • rozwój poczucia własnej tożsamości
 • interpretacji zachowań innych ludzi
 • rozwój kompetencji społecznych
 • praca nad komunikacją, inicjowaniem, podtrzymywaniem dialogu i istotnymi elementami niezbędnymi w prawidłowej interakcji
 • nauka i przestrzeganie zasad dobrego wychowania
 • praca nad zachowaniami trudnymi
 • uelastycznianie myślenia i przełamywanie schematów
 • praca nad koncentracją uwagi
 • wsparcie psychologiczne dla rodziców

 

Dodatkowe informacje oraz zapisy na zajęcia przyjmowane są drogą telefoniczną lub mailową. Kontakt

 

Przeczytaj także:


Code&Design ©Michał R.Bogusław