Szkolenia

Nasze szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu autyzmu, zarówno dla profesjonalistów już pracujących z osobami z autyzmem, rodziców, jak i wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

 

Oferta skierowana jest szczególnie do rad pedagogicznych, przedszkoli masowych, integracyjnych i specjalnych, szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zajęcia w formie wykładowej oraz atrakcyjnych dla uczestników formach warsztatowych. Prezentacje poparte filmami i przykładami z codziennej pracy trenerów z dziećmi z autyzmem. Szkolenie przewidziane na min. 8 godzin dla grupy max. 24 osobowej (minimalna wielkość grupy 16 osób).

 

Informacje dodatkowe udzielane są drogą telefoniczną: +48 668 718 628 lub mailowąKONTAKT

 


 

Szkolenie: Autyzm – poznać, zrozumieć, pomóc. Część I: zagadnienia ogólne

 

Spojrzenie na świat oczami dziecka z autyzmem poprzez jego trudności i specyficzne funkcjonowanie sensoryczne, pomaga zrozumieć jego potrzeby, wytłumaczyć zachowanie.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Podstawowe informacje na temat autyzmu, przyczyn, dostępnych metod terapii
 • Zagadnienia zaburzeń sensorycznych u osób z autyzmem, ich wpływ na funkcjonowanie osoby z autyzmem
 • Analizę specyficznego funkcjonowania poznawczego, rozwoju mowy i zabawy
 • Potrzeby edukacyjne osoby z autyzmem
 • Praktyczne informacje dotyczące miejsc i form wsparcia dla rodzin

 

Termin: 22.04.2017 (sobota)

 


 

Szkolenie: Autyzm – poznać, zrozumieć, pomóc. Część II: zagadnienia praktyczne

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Ocena rozwoju i umiejętności dziecka z autyzmem
 • Czego uczyć? – planowanie procesu edukacji i terapii
 • Jak uczyć? – dobieranie pomocy i technik nauczania
 • Rozwijanie samodzielności jako aspekt terapeutyczny
 • Cechy dobrej interwencji terapeutycznej

 


 

Szkolenie: Zachowania trudne u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Występowanie zachowań problemowych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest wynikiem specyficznych trudności oraz specjalnych potrzeb u nich występujących. Często zachowania te postrzegane są jako niewłaściwe i nieakceptowane społecznie. Wpływają na funkcjonowanie osób je prezentujących jak i najbliższego otoczenia. Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Przyczyny i rodzaje występowania trudnych zachowań
 • Definiowanie trudnych zachowań
 • Strategia radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
 • Perspektywa osób zaangażowanych w sytuacje problemowe
 • Narzędzia do analizy funkcjonalnej obserwowanych zachowań
 • Model kompleksowej interwencji
 • Praca warsztatowa w oparciu o studium przypadku

 

Termin: 11.03.2017 (sobota)

 


 

Szkolenie: Skuteczna komunikacja a autyzm

 

Nieprawidłowości w zakresie komunikowania się u osób z autyzmem są powszechne i występują na różnych poziomach. Istotne jest zrozumienie tych trudności i pomoc w skutecznym oraz funkcjonalnym rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych adekwatnych do możliwości osoby z autyzmem.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Rozwój mowy u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Przegląd alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • Narzędzia do oceny poziomu umiejętności i barier komunikacyjnych
 • Sposoby wprowadzania i rozszerzania umiejętności komunikacyjnych
 • Przykłady z własnej pracy z osobami ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju

 

Termin: 16.10.2016 (niedziela)

 


 

Szkolenie: Rozwijanie zabawy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Zabawa jest znaczącym elementem w życiu każdego dziecka. Dzieci bawiąc się zdobywają informacje o otaczającym świecie, uczą się reguł i zasad społecznych, szlifują logiczne myślenie. W przypadku dzieci z autyzmem szczególnie ważna jest wiedza jak rozwijać i wspomagać tą naturalną drogę rozwoju, aby dawała satysfakcję i radość dziecku oraz rodzicom.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka
 • Etapy rozwoju i rodzaje zabaw
 • Trudności występujące u dzieci z autyzmem
 • Nauka zabawy – planowanie i organizacja
 • Indywidualizacja zabawy dla dzieci o różnych potrzebach i możliwościach

 

Termin: 20.05.2017 (sobota)

 


 

Szkolenie: Miejsce przyjazne dziecku z autyzmem – przedszkole, szkoła
Placówki wychowawcze i edukacyjne przystosowane są często do „ogółu”, a pracując z dzieckiem ze spektrum autyzmu potrzeba chęci, zrozumienia jego potrzeb i wiedzy, aby stworzyć miejsce przyjazne, sprzyjające nabywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu zainteresowań.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Znaczenie i funkcja otoczenia dla dziecka z autyzmem
 • Model TEACCH – historia, główne założenia
 • Cel i rodzaje strukturalizacji
 • Plany dnia – zasady tworzenia, dobór formy oznaczeń, sposoby wprowadzania na zajęciach
 • Potrzeby komunikacyjne i motywacyjne osób z autyzmem
 • Rola terapeuty/nauczyciela w kreowaniu miejsca przyjaznego dla dziecka z autyzmem

 


 

Szkolenie: Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce szkolnej. Strategie pracy z uczniem.

 

Szkolenie przeznaczone dla grup zorganizowanych – rady pedagogiczne, nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych masowych i integracyjnych.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – interpretacja zachowania dziecka.
 • Mocne strony dziecka ucznia z ASD – jak zidentyfikować i wykorzystać?
 • Formy wspierania dziecka z trudnościami rozwojowymi w warunkach placówki ogólnodostępnej.
 • Strategia pracy z uczniem z autyzmem i ZA.
 • Współpraca Szkoła – Rodzic jako bilans oczekiwań i możliwości. Prowadzenie rozmowy, ustalanie zasad współpracy.
 • Kształtowanie postawy tolerancji wśród uczniów.

 


Code&Design ©Michał R.Bogusław