Projekt „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem AaKuKu”

Agnieszka Gołębiewska (organ prowadzący Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu) uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem AaKuKu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020), realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019-30.04.2020


Głównym celem wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AaKuKu dla dzieci z autyzmem w Sochaczewie oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Wartość projektu: 414.441,76 zł

Wysokość dofinansowania: 331.462,76 zł


Code&Design ©Michał R.Bogusław