Jak rozwija się moje dziecko?

Rozwój każdego dziecka jest uwarunkowany przez jego predyspozycje genetyczne, warunki środowiskowe oraz indywidualne możliwości. Mimo iż każde dziecko wydaje się inne i zdobywa kolejne umiejętności w wyjątkowy dla siebie sposób warto pamiętać, że większość dzieci w tym samym czasie powinna nabyć umiejętności kluczowe dla dalszego prawidłowego rozwoju.

 

Dziecko pomiędzy 1 a 2  rokiem życia:

 • Wypowiada w sposób znaczący pierwsze słowa „mama” „dada” „baba”
 •  Odwraca się zawołane po imieniu
 • Naśladuje proste gesty np. jaki duży urośniesz
 • Naśladuje odgłosy zwierząt domowych i używa ich do nazywaniaRozwój dziecka
 • Wskazuje na siebie i bliskie znane osoby
 • Wskazuje paluszkiem kiedy coś chce dostać lub pokazać innej osobie
 • Używa gestu „pa pa” spontanicznie jako pożegnanie
 • Bawi się w „a kuku”, żywo reaguje na ulubione zabawy
 • Daje jeść misiowi zabawkową łyżeczką
 • Piętrzy wieżę z kilku klocków

 

Dziecko pomiędzy 2 a 3 rokiem życia:

 • Wykonuje proste polecenia, przynosi odpowiednie przedmioty
 • Nabywa nowe słowa, konstruuje pierwsze proste zdania
 • Mowa jest w większości zrozumiała dla najbliższego otoczenia
 • Naśladuje czynności domowe, chętnie w nich uczestniczy
 • Ogląda książeczki, wskazuje i nazywa obrazki
 • Pokazuje części ciała na sobie i innych
 • Rozpoczyna trening czystości

 

Jeśli dziecko w tym wieku nie ma takich umiejętności lub miało wcześniej ale obecnie wycofało się z nich (np. przestało używać słów) należy skontaktować się ze specjalistą.


Code&Design ©Michał R.Bogusław