Diagnoza funkcjonalna

Funkcjonalna diagnoza dziecka - AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Sochaczew

Diagnoza funkcjonalna dziecka służy ocenie aktualnych możliwości we wszystkich sferach funkcjonowania, określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy, obejmuje badanie dostępnymi narzędziami psychologiczno-pedagogicznymi.

 

W AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka badamy także Centralną Koherencję oraz Teorię Umysłu, które są obszarami szczególnie narażonymi w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Na proces diagnostyczny składają się:

1. wywiad z rodzicami

2. obserwacja kierowana dziecka

3. przekazanie wyników diagnozy

 

Zapisy na funkcjonalną diagnozę dziecka przyjmowane są drogą telefoniczną bądź mailową. Kontakt

 

Dowiedz się więcej:

 


Code&Design ©Michał R.Bogusław