Terapia grupowa – charakterystyka grup

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia przeznaczone dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz dzieci z trudnościami w kontaktach społecznych na innym podłożu, których umiejętności społeczne wymagają wsparcia.

 

Podczas zajęć główny nacisk kładziony jest na naukę funkcjonowania i współprace w grupie rówieśniczej oraz rozwój niezbędnych umiejętności społecznych istotnych w przedszkolu, szkole i codziennym życiu. Dokładny zakres i program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości poszczególnych grup.

 

Zajęcia odbywają się w oparciu o autorski program z wykorzystaniem następujących metod:

  • Treningu Umiejętności Społecznych Goldsteina;
  • program „I am Special” Vermeulena;
  • elementy programów treningowych w zakresie teorii umysłu (Program Hadwin, Howlin i Barona-Cohena);
  • metoda Social Story Carol Gray („Historyjki społeczne”)
  • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
  • pedagogika zabawy i terapii zabawowej;
  • elementy metody behawioralnej i innych.

 

Podstawą zakwalifikowania Dziecka do grupy jest wywiad i 50-minutowa konsultacja wstępna.

 

 

Terapia grupowa: grupa młodsza (dzieci w wieku od 3 do 5 lat)

 

AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju DzieckaPodczas zajęć grupowych dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym ćwiczone są takie umiejętności jak: wykonywanie prostych poleceń kierowanych do grupy, rozpoznawanie siebie i innych, zabawa naprzemienna z drugim dzieckiem, udział w przedszkolnych zabawach kołowych, zabawa tematyczna kierowana. Dzieci poprzez odpowiednie modelowanie i wspomaganie zachęcane są do naśladowania pożądanych zachowań społecznych i komunikacyjnych. Jest to okazja do wykorzystywania umiejętności zdobywanych dotychczas podczas zajęć indywidualnych. Najczęściej są to pierwsze doświadczenia dziecka z autyzmem ze swoimi rówieśnikami, kiedy mogą we właściwy sposób nawiązać kontakt i rozwijać umiejętności społeczne. Jest to polecana forma wprowadzania dziecka do grupy rówieśniczej.

 

Terapia grupowa: grupa starsza (dzieci w wieku od 6 do 8 lat)

 

AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju DzieckaZajęcia dla dzieci starszych skoncentrowane są na rozwijaniu posiadanych i uczeniu się nowych umiejętności komunikacyjnych i społecznych, w tym proszenia o zabawki i aktywności, zapraszania do wspólnej zabawy, czekania na swoją kolej oraz dokonywania wyboru. Dzieci z autyzmem mają trudności ze zdobywaniem tych umiejętności w dużej grupie rówieśniczej, dlatego odpowiednio dobrana grupa terapeutyczna pełni dla dziecka z autyzmem ważna rolę. Pozwala na prawidłowe i skuteczniejsze uczenie się kluczowych umiejętności społecznych, następnie ich generalizacje oraz dalsze przenoszenie na nowe sytuacje i miejsca.

 

 

 

Dowiedz się więcej:

 


Code&Design ©Michał R.Bogusław