Program terapii AaKuKu

Program terapii AaKuKu to systematyczne i celowe działanie obejmujące wszystkie obszary rozwoju dziecka, realizowane zarówno podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych. Dla każdego dziecka konstruowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który uwzględnia jego mocne strony i aktualne potrzeby.

 

AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju dzieckaCzęścią każdego programu są zestawy ćwiczeń dla poszczególnych sfer:

 • naśladowanie
 • czynności poznawcze i percepcja
 • umiejętności społeczne
 • mowa zarówno rozumienie, słownik czynny jak i inne formy komunikowania się
 • motoryka mała i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • zabawa
 • samodzielność

 

 

Dzieci w wieku szkolnym wspierane są dodatkowymi programami rozwijającymi:

 • percepcję wzrokową i słuchową, jako forma przygotowywania do nauki czytania i pisania
 • samodzielność w zakresie organizowania czasu wolnego oraz umiejętność korzystania z planu aktywności
 • sprawność dłoni i precyzję posługiwania się narzędziem pisarskim
 • poczucie własnej tożsamości oraz kontroli emocjonalnej

 

Dodatkowo rodzina dziecka zostaje objęta wsparciem psychologicznym w formie cyklicznych konsultacji, monitorowania postępów dziecka na terenie domu, uczestniczenia w ustalaniu celów terapii oraz strategii postępowania.

 

Dowiedz się więcej:

 


Code&Design ©Michał R.Bogusław