Metody pracy

„Nie można stosować standardowej terapii dla dzieci z autyzmem.

 Jest tak wielka różnica pomiędzy tymi dziećmi,

 że to co służy jednemu może nie pomagać drugiemu dziecku.

 Nasza hipoteza zakłada, że dopóki terapia nie będzie zindywidualizowana

 nie osiągnie najlepszych rezultatów.”

                                                                                                                          Steven Wertz

 

Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia i stworzenia skutecznego planu terapii. Korzystanie z elementów wielu metod pozwala odpowiedzieć na potrzeby dzieci, wykorzystać ich potencjał i mocne strony, a jednocześnie daje możliwość ciągłego poszukiwania i udoskonalania planu terapii, tak aby podążał za rozwojem dziecka. Integralną częścią każdego oddziaływania terapeutycznego jest współpraca z rodzicami. Dla nas Rodzic to partner podczas planowania celów terapii, tak aby uczone umiejętności były dla dziecka funkcjonalne.

 

W zależności od potrzeb dziecka w swojej pracy wykorzystujemy:

 • elementy modelu TEACCH (m.in. strukturalizacja miejsca, plany aktywności, wizualne pomoce edukacyjne, dążenie do samodzielności)
 • elementy stosowanej analizy zachowania (m.in. wykorzystywanie teorii uczenia, planowanie celów „krok po kroku”, tworzenie systemów motywacyjnych)
 • stymulację sensoryczną i elementy SI w celu normalizacji odbieranych przez dziecko bodźców
 • podejście Carla Delacato, niezbędne w zrozumieniu zachowań osoby z autyzmem
 • wspomagającą i alternatywną komunikację (m.in. Picture Exchange Communication System – PECS, MAKATON)
 • metody rozwijania Teorii Umysłu i zdolności do decentracji
 • elementy metody Opcji (m.in. postawa szacunku i akceptacji dziecka, niezależnie od tego, jak bardzo zaburzone jest jego funkcjonowanie)
 • programy aktywności Knillów
 • elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • elementy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) (m.in. zwiększanie przystosowania społecznego podczas kontaktów rówieśniczych)
 • elementy muzykoterapii
 • elementy terapii ręki
 • metody rozwijania relacji i tworzenia więzi poprzez zabawę
 • elementy metody porannego kręgu oraz poznawanie polisensoryczne otaczającego świata

 

Dowiedz się więcej:

 

 


Code&Design ©Michał R.Bogusław