Czym jest autyzm?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń rozwoju dzieci, aktualne statystyki pokazują, że jest to nawet 1 na 100 dzieci. Zgodnie z aktualną wiedzą autyzm to zaburzenie o podłożu neurobiologicznym, związane z nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu w okresie ciąży lub wczesnego dzieciństwa. Wczesne rozpoznanie niepokojących symptomów oraz podjęcie interwencji terapeutycznej zwiększa szansę dziecka na poprawę funkcjonowania oraz samodzielne życie w przyszłości.

 

Specyficzne trudności – wyjątkowe potrzeby

 

Rozwój dziecka z autyzmem wymaga specjalistycznego wsparcia na każdym etapie, niezależnie od wieku. Deficyty wynikające z autyzmu sprawiają, że dziecko nie ma możliwości nabywania umiejętności w sposób naturalny i spontaniczny, nie uczy się poprzez zabawę i obserwację najbliższego otoczenia, często jego zainteresowania są ubogie i schematyczne, co uniemożliwia rozwój wyobraźni i twórczego myślenia. Dodatkowo trudności w  nawiązywaniu kontaktów społecznych, brak skutecznych form porozumiewania się często pod postacią opóźnionego rozwoju mowy, potęgują frustrację i izolację dziecka z autyzmem.

 

 

Jeśli w odpowiednim czasie dziecko nie otrzyma kompleksowego i przemyślanego wsparcia jego trudności będą się pogłębiały.

 

Dowiedz się więcej:

 


Code&Design ©Michał R.Bogusław