Czym jest autyzm?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń rozwoju dzieci, aktualne statystyki pokazują, że jest to nawet 1 na 100 dzieci. Zgodnie z aktualną wiedzą autyzm to zaburzenie o podłożu neurobiologicznym, związane z nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu w okresie ciąży lub wczesnego dzieciństwa. Wczesne rozpoznanie niepokojących symptomów oraz podjęcie interwencji terapeutycznej zwiększa szansę dziecka na poprawę funkcjonowania oraz samodzielne życie w przyszłości.

Czytaj dalej


Program terapii AaKuKu

Program terapii AaKuKu to systematyczne i celowe działanie obejmujące wszystkie obszary rozwoju dziecka, realizowane zarówno podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych. Dla każdego dziecka konstruowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który uwzględnia jego mocne strony i aktualne potrzeby.

Czytaj dalej


Code&Design ©Michał R.Bogusław