Działania w ramach Programu BadaBada w roku 2016

AaKuKu Centrum w ramach partnerstwa w ogólnopolskim Programie Wczesnego Wykrywania Autyzmu BADABADA w roku 2016, prowadziła na terenie powiatu sochaczewskiego badania przesiewowe pierwszego stopnia oraz kampanie i warsztaty dot. prawidłowego rozwoju dziecka i wczesnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

W badaniach przesiewowych narzędziem M-Chat R/F wzięło udział 8 dzieci, z czego 5 zostało pokierowanych do dalszej diagnozy a 3 dzieci uzyskało wsparcie terapeutyczne w naszej placówce. Na początku 2016 roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy wspólnie z fundacją Wesoła Chata cykl spotkań dla rodziców z małymi dziećmi

 

Program BadaBada 2016 w AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka

 

pod hasłem „Od niemowlaka do przedszkolaka”. Tematyka spotkań dotyczyła prawidłowego rozwoju dziecka w obszarze ruchowym, społecznym, zabawy i mowy oraz sposobów rozwijania umiejętności kluczowych dla danej sfery. Dodatkowo otrzymali informacje o wczesnych symptomach zaburzeń ze spektrum autyzmu, specjalistach zajmujących się diagnozą małego dziecka oraz placówkach wczesnej interwencji terapeutycznej. Rodzice mieli możliwość rozmowy z pedagogiem oraz logopedą, a także obserwacji zabaw stymulujących rozwój dziecka. W każdym spotkaniu mogli uczestniczyć rodzice wspólnie z dziećmi, łącznie udział wzięło 25 osób. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem rodziców dzieci w przedziale od 2 do 18 m-cy.

 

Kolejnym działaniem informacyjnym był udział specjalistów AaKuKu Centrum w projekcie fundacji Wesoła Chata w okresie maj-lipiec 2016 pod hasłem „Piknikowy Klub Rodzinny”, gdzie podczas spotkań na świeżym powietrzu można było uczestniczyć w warsztatach i rozmowach z logopedą, pedagogiem i fizjoterapeutą. W spotkaniach ze specjalistami wzięło udział około 15 osób. Na bieżącą były przekazywane informacje dotyczące badań przesiewowych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w ramach Programu BADABADA.

 

W planach na rok 2017 mamy rozpowszechnienie badań przesiewowych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu wśród pediatrów, nawiązanie współpracy z lokalnymi żłobkami oraz kolejne spotkania dla rodziców z małymi dziećmi.


Code&Design ©Michał R.Bogusław