Projekt „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem AaKuKu”

Agnieszka Gołębiewska (organ prowadzący Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu) uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem AaKuKu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020), realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019-30.04.2020


Głównym celem wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AaKuKu dla dzieci z autyzmem w Sochaczewie oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Wartość projektu: 414.441,76 zł

Wysokość dofinansowania: 331.462,76 zł


Zmieniamy się

Nowy adres:

ul. Staszica 86

96-500 Sochaczew

tel. +48 668 718 628


Wystawa – Poznaj mój ciekawy świat

W związku ze zbliżającym się Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu zachęcamy do nadsyłania prac dzieci i młodzieży
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
.

Celem wystawy jest zwrócenie uwagi, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są wśród nas. Uczą się, mają swoje zainteresowania, własne spostrzeganie świat i pragnienia.

Prace zostaną wystawione w kwietniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie.

  1. Technika: malarstwo, rysunek, techniki mieszane
  2. Format: maksymalnie A2 (420mm x 594mm)
  3. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:

– tytuł pracy
– imię uczestnika
– wiek uczestnika

  1. Termin składania prac: 28 marca 2018 r.
  2. Prace można przesyłać lub składać osobiście na adres:

 

AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka,
ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew, tel. 668 718 628

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie,
ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczewie

Rekrutacja

rekrutacja

REKRUTACJA na rok 2017/2018!

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY AaKuKu dla dzieci z autyzmem – SOCHACZEW

Nasze Przedszkole to szansa na rozwój i samodzielność Twojego dziecka!

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 do 6 lat z diagnozą autyzmu.

Zapewniamy:

–  realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz intensywny program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem

– stała opieka specjalistów w tym: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, terapeuta SI, neurologopeda

– programy rozwijania zabawy i samodzielności

– program integracji z grupą rówieśniczą w masowych placówkach przedszkolnych

– pomoc psychologiczna dla rodziców i opiekunów

– możliwość zabaw na świeżym powietrzu i korzystanie z własnego placu zabaw

Dodatkowo bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Dzień Dziecka w stylu Retro

Zddretro2017apraszamy wszystkie dzieciaki i rodziców do udziału w imprezie

z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się 4 czerwca

w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

My tam będziemy i będziemy bawić się w:

 

„Widzę, słyszę, dotykam… poznawanie świata za pomocą zmysłów”

 

Jak ważne znaczenie ma wzrok, słuch, dotyk, węch, równowaga?

Przekonajcie się sami  w trakcie zabaw i atrakcji pobudzających zmysły.

Będzie lepienie z domowej masy plastycznej, gra w słuchowe memo,

poszukiwanie przedmiotów w czarodziejskim pudle i wiele innych propozycji.

 

Na niebiesko dla autyzmu 2017

Na niebiesko dla autyzmu. AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Sochaczew

 

Spotkajmy się razem 2 kwietnia 2017 w Sochaczewie na Placu Kościuszki w Światowym Dniu Wiedzy na temat Autyzmu. Będziemy mówić o autyzmie, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa i uczulić na problemy jakie spotykają osoby z autyzmem oraz ich rodziny.

 

W Europie żyje 5 milionów osób z autyzmem, dla których każda zmiana społecznej świadomości ma fundamentalne znaczenie. Osobom z autyzmem przysługuje szereg praw zgodnie z Kartą Praw Osób z Autyzmem przyjętą przez Parlament Europejski. Mimo tego, wiele osób z autyzmem nadal nie ma podstawowego dostępu do specjalistycznej diagnozy, terapii, edukacji, zatrudnienia i możliwości życia w społeczeństwie.” – informuje Dyrektor Autism-Europe, Aurelie Baranger.

Ubierz się na niebiesko i dołącz do nas!!

Szkolenie: Autyzm – poznać, zrozumieć, pomóc

Autyzm poznać, zrozumieć, pomóc. AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Sochaczew

Już w kwietniu!

Szkolenie: Autyzm – poznać, zrozumieć, pomóc

 

Kiedy: 22.04.2017
Gdzie: AaKuKu Centrum – Sochaczew
Czas trwania: 9.30-17.30
Koszt: 160 zł

 

Zakres tematyczny:

  • Podstawowe informacje na temat autyzmu, przyczyn, dostępnych metod terapii
  • Zagadnienia zaburzeń sensorycznych i ich wpływ na funkcjonowanie osoby z autyzmem
  • Analiza funkcjonowania poznawczego, rozwoju mowy i zabawy
  • Potrzeby edukacyjne osoby z autyzmem
  • Praktyczne informacje dotyczące miejsc i form wsparcia dla rodzin

 

Rozpoczynamy zapisy!
ZAPRASZAMY!

Code&Design ©Michał R.Bogusław