Aktualności

Projekt „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem AaKuKu”

Agnieszka Gołębiewska (organ prowadzący Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu) uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem AaKuKu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020), realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019-30.04.2020


Głównym celem wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AaKuKu dla dzieci z autyzmem w Sochaczewie oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Wartość projektu: 414.441,76 zł

Wysokość dofinansowania: 331.462,76 zł


Zmieniamy się

Nowy adres:

ul. Staszica 86

96-500 Sochaczew

tel. +48 668 718 628


Autyzm

Czym jest autyzm?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń rozwoju dzieci, aktualne statystyki pokazują, że jest to nawet 1 na 100 dzieci. Zgodnie z aktualną wiedzą autyzm to zaburzenie o podłożu neurobiologicznym, związane z nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu w okresie ciąży lub wczesnego dzieciństwa. Wczesne rozpoznanie niepokojących symptomów oraz podjęcie interwencji terapeutycznej zwiększa szansę dziecka na poprawę funkcjonowania oraz samodzielne życie w przyszłości.

Czytaj dalej

Program terapii AaKuKu

Program terapii AaKuKu to systematyczne i celowe działanie obejmujące wszystkie obszary rozwoju dziecka, realizowane zarówno podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych. Dla każdego dziecka konstruowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który uwzględnia jego mocne strony i aktualne potrzeby.

Czytaj dalej

Konsultacje

Jak rozwija się moje dziecko?

Rozwój każdego dziecka jest uwarunkowany przez jego predyspozycje genetyczne, warunki środowiskowe oraz indywidualne możliwości. Mimo iż każde dziecko wydaje się inne i zdobywa kolejne umiejętności w wyjątkowy dla siebie sposób warto pamiętać, że większość dzieci w tym samym czasie powinna nabyć umiejętności kluczowe dla dalszego prawidłowego rozwoju.

 

Dziecko pomiędzy 1 a 2  rokiem życia:

 • Wypowiada w sposób znaczący pierwsze słowa „mama” „dada” „baba”
 •  Odwraca się zawołane po imieniu
 • Naśladuje proste gesty np. jaki duży urośniesz
 • Naśladuje odgłosy zwierząt domowych i używa ich do nazywaniaRozwój dziecka
 • Wskazuje na siebie i bliskie znane osoby
 • Wskazuje paluszkiem kiedy coś chce dostać lub pokazać innej osobie
 • Używa gestu „pa pa” spontanicznie jako pożegnanie
 • Bawi się w „a kuku”, żywo reaguje na ulubione zabawy
 • Daje jeść misiowi zabawkową łyżeczką
 • Piętrzy wieżę z kilku klocków

 

Dziecko pomiędzy 2 a 3 rokiem życia:

 • Wykonuje proste polecenia, przynosi odpowiednie przedmioty
 • Nabywa nowe słowa, konstruuje pierwsze proste zdania
 • Mowa jest w większości zrozumiała dla najbliższego otoczenia
 • Naśladuje czynności domowe, chętnie w nich uczestniczy
 • Ogląda książeczki, wskazuje i nazywa obrazki
 • Pokazuje części ciała na sobie i innych
 • Rozpoczyna trening czystości

 

Jeśli dziecko w tym wieku nie ma takich umiejętności lub miało wcześniej ale obecnie wycofało się z nich (np. przestało używać słów) należy skontaktować się ze specjalistą.

Program BadaBada

Działania w ramach Programu BadaBada w roku 2016

AaKuKu Centrum w ramach partnerstwa w ogólnopolskim Programie Wczesnego Wykrywania Autyzmu BADABADA w roku 2016, prowadziła na terenie powiatu sochaczewskiego badania przesiewowe pierwszego stopnia oraz kampanie i warsztaty dot. prawidłowego rozwoju dziecka i wczesnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

W badaniach przesiewowych narzędziem M-Chat R/F wzięło udział 8 dzieci, z czego 5 zostało pokierowanych do dalszej diagnozy a 3 dzieci uzyskało wsparcie terapeutyczne w naszej placówce. Na początku 2016 roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy wspólnie z fundacją Wesoła Chata cykl spotkań dla rodziców z małymi dziećmi

 

Program BadaBada 2016 w AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka

 

Czytaj dalej

Centrum AaKuKu partnerem programu BadaBada

W czerwcu 2015 roku Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka AaKuKu zostało partnerem ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu BadaBada. Program realizowany jest przez Fundację SYNAPSIS we współpracy z licznymi ośrodkami diagnostycznymi i terapeutycznymi w całej Polsce.

badabada_znak

 

Głównym celem programu BadaBada jest jak najwcześniejsze rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a tym samym umożliwienie podjęcia interwencji terapeutycznej. Działania koncentrują się na edukacji rodziców, opiekunów, lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów, psychologów, pedagogów, pielęgniarek i innych specjalistów ponieważ to szczególnie od ich wiedzy na temat typowych i nietypowych objawów autyzmu zależy szybkie dalsze diagnozowanie dziecka. Więcej informacji o samym programie BadaBada znajdą Państwo TUTAJ.

 

W ramach programu BadaBada w AaKuKu Centrum prowadzone są bezpłatne spotkania dla rodziców z wykorzystaniem narzędzia do badań przesiewowych pierwszego stopnia za pomocą kwestionariusza M-CHAT R/F, w celu oceny ryzyka wystąpienia autyzmu u danego dziecka.

 

Kwestionariusz M-CHAT R/F jest narzędziem przeznaczonym do prowadzenia obserwacji rozwoju dzieci w wieku od 16m.ż do 30m.ż. Spotkanie z rodzicami polega na odpowiadaniu przez rodzica na pytania zawarte w kwestionariuszu M-CHAT R/F, następnie zliczaniu wyników i ewentualnej powtórnej weryfikacji. Na podstawie uzyskanych wyników można ocenić ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka jako niskie, średnie lub wysokie. Wynik może być wskazaniem do dalszej obserwacji rozwoju dziecka.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. KONTAKT

Obowiązują zapisy.

Projekty

Projekt „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem AaKuKu”

Agnieszka Gołębiewska (organ prowadzący Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu) uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem AaKuKu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020), realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019-30.04.2020


Głównym celem wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AaKuKu dla dzieci z autyzmem w Sochaczewie oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Wartość projektu: 414.441,76 zł

Wysokość dofinansowania: 331.462,76 zł


Szkolenia

Szkolenia

Nasze szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu autyzmu, zarówno dla profesjonalistów już pracujących z osobami z autyzmem, rodziców, jak i wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

 

Oferta skierowana jest szczególnie do rad pedagogicznych, przedszkoli masowych, integracyjnych i specjalnych, szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zajęcia w formie wykładowej oraz atrakcyjnych dla uczestników formach warsztatowych. Prezentacje poparte filmami i przykładami z codziennej pracy trenerów z dziećmi z autyzmem. Szkolenie przewidziane na min. 8 godzin dla grupy max. 24 osobowej (minimalna wielkość grupy 16 osób).

 

Informacje dodatkowe udzielane są drogą telefoniczną: +48 668 718 628 lub mailowąKONTAKT

 


 

Szkolenie: Autyzm – poznać, zrozumieć, pomóc. Część I: zagadnienia ogólne

 

Spojrzenie na świat oczami dziecka z autyzmem poprzez jego trudności i specyficzne funkcjonowanie sensoryczne, pomaga zrozumieć jego potrzeby, wytłumaczyć zachowanie.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Podstawowe informacje na temat autyzmu, przyczyn, dostępnych metod terapii
 • Zagadnienia zaburzeń sensorycznych u osób z autyzmem, ich wpływ na funkcjonowanie osoby z autyzmem
 • Analizę specyficznego funkcjonowania poznawczego, rozwoju mowy i zabawy
 • Potrzeby edukacyjne osoby z autyzmem
 • Praktyczne informacje dotyczące miejsc i form wsparcia dla rodzin

 

Termin: 22.04.2017 (sobota)

 


 

Szkolenie: Autyzm – poznać, zrozumieć, pomóc. Część II: zagadnienia praktyczne

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Ocena rozwoju i umiejętności dziecka z autyzmem
 • Czego uczyć? – planowanie procesu edukacji i terapii
 • Jak uczyć? – dobieranie pomocy i technik nauczania
 • Rozwijanie samodzielności jako aspekt terapeutyczny
 • Cechy dobrej interwencji terapeutycznej

 


 

Szkolenie: Zachowania trudne u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Występowanie zachowań problemowych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest wynikiem specyficznych trudności oraz specjalnych potrzeb u nich występujących. Często zachowania te postrzegane są jako niewłaściwe i nieakceptowane społecznie. Wpływają na funkcjonowanie osób je prezentujących jak i najbliższego otoczenia. Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Przyczyny i rodzaje występowania trudnych zachowań
 • Definiowanie trudnych zachowań
 • Strategia radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
 • Perspektywa osób zaangażowanych w sytuacje problemowe
 • Narzędzia do analizy funkcjonalnej obserwowanych zachowań
 • Model kompleksowej interwencji
 • Praca warsztatowa w oparciu o studium przypadku

 

Termin: 11.03.2017 (sobota)

 


 

Szkolenie: Skuteczna komunikacja a autyzm

 

Nieprawidłowości w zakresie komunikowania się u osób z autyzmem są powszechne i występują na różnych poziomach. Istotne jest zrozumienie tych trudności i pomoc w skutecznym oraz funkcjonalnym rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych adekwatnych do możliwości osoby z autyzmem.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Rozwój mowy u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Przegląd alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • Narzędzia do oceny poziomu umiejętności i barier komunikacyjnych
 • Sposoby wprowadzania i rozszerzania umiejętności komunikacyjnych
 • Przykłady z własnej pracy z osobami ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju

 

Termin: 16.10.2016 (niedziela)

 


 

Szkolenie: Rozwijanie zabawy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Zabawa jest znaczącym elementem w życiu każdego dziecka. Dzieci bawiąc się zdobywają informacje o otaczającym świecie, uczą się reguł i zasad społecznych, szlifują logiczne myślenie. W przypadku dzieci z autyzmem szczególnie ważna jest wiedza jak rozwijać i wspomagać tą naturalną drogę rozwoju, aby dawała satysfakcję i radość dziecku oraz rodzicom.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka
 • Etapy rozwoju i rodzaje zabaw
 • Trudności występujące u dzieci z autyzmem
 • Nauka zabawy – planowanie i organizacja
 • Indywidualizacja zabawy dla dzieci o różnych potrzebach i możliwościach

 

Termin: 20.05.2017 (sobota)

 


 

Szkolenie: Miejsce przyjazne dziecku z autyzmem – przedszkole, szkoła
Placówki wychowawcze i edukacyjne przystosowane są często do „ogółu”, a pracując z dzieckiem ze spektrum autyzmu potrzeba chęci, zrozumienia jego potrzeb i wiedzy, aby stworzyć miejsce przyjazne, sprzyjające nabywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu zainteresowań.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Znaczenie i funkcja otoczenia dla dziecka z autyzmem
 • Model TEACCH – historia, główne założenia
 • Cel i rodzaje strukturalizacji
 • Plany dnia – zasady tworzenia, dobór formy oznaczeń, sposoby wprowadzania na zajęciach
 • Potrzeby komunikacyjne i motywacyjne osób z autyzmem
 • Rola terapeuty/nauczyciela w kreowaniu miejsca przyjaznego dla dziecka z autyzmem

 


 

Szkolenie: Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce szkolnej. Strategie pracy z uczniem.

 

Szkolenie przeznaczone dla grup zorganizowanych – rady pedagogiczne, nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych masowych i integracyjnych.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – interpretacja zachowania dziecka.
 • Mocne strony dziecka ucznia z ASD – jak zidentyfikować i wykorzystać?
 • Formy wspierania dziecka z trudnościami rozwojowymi w warunkach placówki ogólnodostępnej.
 • Strategia pracy z uczniem z autyzmem i ZA.
 • Współpraca Szkoła – Rodzic jako bilans oczekiwań i możliwości. Prowadzenie rozmowy, ustalanie zasad współpracy.
 • Kształtowanie postawy tolerancji wśród uczniów.

 

Terapia

Wczesne Wspomaganie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

W AaKuKu Centrum prowadzone są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

Terapia ręki - AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Sochaczew

 

W zależności od potrzeb dziecka prowadzona jest:

 • terapia logopedyczna
 • integracja sensoryczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

 • ocenie poziomu funkcjonowania dziecka dokonywanej podczas wstępnej obserwacji
 • terapii w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 • monitorowaniu postępów dziecka
 • zalecenia do realizacji na terenie domu

 

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka są BEZPŁATNE.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju do kontaktu z AaKuKu Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka. KONTAKT

 

Code&Design ©Michał R.Bogusław